Brannsikkerhet

Hva gjør du hvis det brenner?

Brannsikkerhet

Viktige nummer
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Legevakt: 116117

Hva gjør du når det brenner?
1. Redd deg selv og andre mennesker som er i fare.
2. Varsle brannvesenet, fortell:

  • HVOR er dette (adresse)
  • HVA har hendt
  • HVEM er det som ringer

3. Slukk med nærmeste slukkemiddel (hvis mulig)
4. Begrens brannen. Lukk dører og vinduer.
5. Veilede brannvesenet fram til brannstedet

Viktige spørsmål du kan stille deg selv:
1. Har du godkjent røykvarsler(e) i hjemmet ditt? Det skal være minimum én røykvarsler i hver boenhet. Brannvesenet anbefaler røykvarslere i alle soverom, samt rom med tennkilder.

2. Hører du røykvarsleren når du sover? Det er viktig at varselsignal når ut til alle rom i en boenhet. Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere i boenheter over flere plan, eller store arealer. Varsler én, så varsler alle.

3. Sjekker du røykvarsleren jevnlig og minst to ganger i året? Det er viktig at du sjekker at røykvarsleren fungerer med jevne mellomrom. Et tips er å gjøre dette etter ferier og lignende. 1. desember er brannvesenets offisielle ”batteribyttedag”.

4. Hvis du røyker, har du optisk røykvarsler i rom det røykes? Bar ild og røyking er ofte årsak til branner der det omkommer mennesker. Sovner du på sengen eller i sofaen med røyken i hånden, kan dette føre til ulmebrann fra glo i madrass eller sofa. En slik brannrøyk registreres raskest av en optisk røykvarsler.

5. Har du slukkeutstyret i orden? Hver bolig skal ha slukkeutstyr i form av husbrannslange og/eller brannslokningsapparat. Slukkeutstyret skal nå til alle rom, og skal være tilgjengelig på hvert plan i en boenhet.

6. Skrur du av elektriske artikler og lys når du er borte/sover? Elektrisitet er årsak til ca. 50% av alle branner i Norge. Dra ut støpsler når du skal bort i helgen eller på ferie. Vaskemaskiner (vask, oppvask, tørk) er typiske kilder til brann og vannlekkasjer.

7. Bruker du brannsikre lysestaker og telysholdere med god tilluft? Ha som huskeregel at du aldri forlater et rom med levende lys.

8. Har du fokus på brannsikkerhet på barnerommet? Lamper, varmeovner, pc og annet elektronisk utstyr er typiske tennkilder på et barnerom. Fastmonter utstyr som kan velte, og husk å skru av all elektronikk om natten.

9. Har du alternative rømningsveier i boligen din? De fleste som omkommer i brann dør av røykforgiftning. Sørg derfor for å ha alternative rømningsveier hvis røyk i hovedveien.

10. Oppbevarer du brennbare materialer på sikkert og egnet sted? Mange branner er påsatt. Sørg derfor for sikker og egnet oppbevaring av brennbart materiale/vesker/gasser uten tilgang for uvedkommende. 11. Har du fått kontrollerklæring på ditt nye ildsted? Alle nymonteringer av ildsteder skal meldes til Oslo brann- og redningsetat v/ seksjon feiing og tilsyn.

Les mer hos Brann- og redningsetaten.